Specialkompetens

med service och tillgänglighet

Boka chipmärkningBoka försäkringsrådgivning

Chipmärkning

Jag är godkänd identifierare och chipmärkare av travhästar och galopphästar.

  • Har arbetat med identifiering av föl i 20 år.
  • Chipmärker ca 500 föl om året.
  • Är anlitad av flera större Stuterier.

Enligt en EU-förordning måste alla hästar chipmärkas det året dom är födda.
Det är upp till hästägaren själv att kontakta identifierare.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
Arbetet består av tre moment; chipmärkning, provtagning för DNA, och identifiering. I samband med att fölet chipmärks tar jag ett hårprov från svansen, detta är underlag för DNA. Provet skickas sedan via Svensk Travsport till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för härstamningskontroll genom DNA-analys. Jag noterar även fölets färg och tecken på ett konturdiagram som senare används som underlag vid registrering och produktionen av hästpasset.

Svensk Travsport – Fölregistrering

Boka Chipmärkning

Företagsnamn

E-post

Kontaktperson

Besöksadress

Telefonnummer

Antal hästar

Meddelande

Jag följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).