Specialkompetens

med service och tillgänglighet

Boka chipmärkningBoka försäkringsrådgivning

Försäkringsrådgivning

Till mig kan du vända dig när det gäller försäkring för häst, men även för hund, katt och övriga smådjur. Jag hjälper dig att teckna en djurförsäkring som passar för just dig och dina behov.
För mig är det viktigt att du som djurägare får den bästa rådgivningen och känner trygghet.

En häst är inte bara en ekonomisk investering, utan även en känslomässig sådan. Med en veterinärvårdsförsäkring kan du känna dig trygg om din häst blir sjuk eller skadad.
Agria har försäkringslösningar som passar alla.

Jag har valt att jobba med Agria Djurförsäkring, som har marknadens mest omfattande försäkringar för djurens bästa.

Välkommen att kontakta mig alla dagar i veckan.

Boka försäkringsrådgivning

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Jag följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).